Välj rätt försäkring för din bostadsrätt

Som ägare till en bostadsrätt är du ansvarig för det mesta som finns i lägenheten. Det gäller såväl det lösöre som finns i lägenheten som lägenheten i sig. Det är därför viktigt att du har en modern bostadsrättsförsäkring och inte endast en vanlig hemförsäkring.

När du väljer att köpa en bostadsrätt är det ett av de största investeringsbesluten som du kommer att ta under din livstid. Det är ofta förenat med en viss vånda att göra en så omfattande investering. Å andra sidan är det ett beslut som du med största sannolikhet inte kommer att ångra. Du har ditt eget boende som du själv äger och bestämmer över, och i de flesta fall är det en investering som kommer att ge en bra avkastning – i varje fall på längre sikt. Det är därför väsentligt att du både vårdar och skyddar din investering.

Ansvar som ägare av en bostadsrätt

Som ägare till en bostadsrätt har du ett betydligt större ansvar jämfört med en person som bor i en hyresrätt. Förutom att du självfallet ska underhålla lägenheten väl, måste du även köpa en modern bostadsrättsförsäkring som skyddar dig ekonomiskt, om olyckan skulle vara framme. Ditt skadeståndsansvar som ägare till en bostadsrätt är omfattande och du är själv ansvarig för bland annat

• skador på det lösöre, i form av möbler och liknande, som finns i lägenheten
• skador på lägenheten orsakade av vitvaror, som till exempel en läckande diskmaskin,
• skador på lägenheten till följd av inbrott
• skador på lägenheten till följd av olyckor i hemmet.
En bra bostadsrättsförsäkring ser till att du får ersättning för de skador som uppstår på din bostadsrätt, detta oavsett om skadorna beror på brand, inbrott eller din egen klumpighet.

Välj en modern bostadsrättsförsäkring

Var noggrann när du gör ditt val av försäkring för bostadsrätten. Det är stor skillnad mellan de olika försäkringsbolagen och deras försäkringar. Idag finns det dessutom moderna och intelligenta bostadsrättsförsäkringar som du löpande kan anpassa i takt med att din livssituation förändras. Ditt försäkringsbehov är inte detsamma när du bor som singel i en mindre bostadsrätt, jämfört med om du bor i en bostadsrätt på 150 kvadratmeter och förutom en livskamrat även har tre barn och dessutom ett par husdjur.