Tips för att få bukt med mögel på vinden

Har du upptäckt mögel på vinden och funderar på att lösa problemet på egen hand? Då bör du stanna upp och tänka efter. Det är nämligen inte bra att hantera mögel och bakterier när du inte vet vilken typ av svamp det rör sig om. Faktum är att det kan vara akut skadligt att ge dig på mögel utan kunskap eller erfarenhet.

Eftersom ventilationen är sämre i vindsutrymmen än i det övriga huset bildas det lätt fukt där. Men vad ska du göra om du tror eller vet att det är mögel på vinden? Här får du vägledning för att göra rätt i stundens oro.

Professionell mögelsanering

Om du tycker att det luktar unket på vinden och även märker vissa tecken på fuktskada är det dags att ta itu med problemet. Fukten kan snabbt leda till kostsamma skador på huset och även negativa konsekvenser för din hälsa.

Du ska däremot aldrig ge dig på att ta bort mögel själv utan att någon expert inspekterat vinden. Du har många firmor som erbjuder hjälp med mögelsanering i Stockholm, men gå alltid efter de bästa rekommendationerna. Då är du garanterad rätt åtgärd från början utan onödiga kostnader.

Hälsorisker med mögel

Att vara i direkt kontakt med mögelsporer eller svampar kan vara direkt skadligt för hälsan. På Arbetsmiljöverkets hemsida står det tydligt att luftburet mögeldamm är riskfyllt:

”Om man andas in delar av mögelsvampar och mögelsporer vid arbeten där det bildas luftburet mögeldamm kan det leda till akuta lungproblem.”

Dessutom kan fuktskador också leda till allergier och överkänslighet. Därför är det viktigt att anlita en professionell mögelsaneringsfirma till jobbet med att få bort fukt och mögel. De har kunskap om olika bakterier och kan hantera fuktskador på rätt sätt.